Leraar Peter Hartung

Hoe ben je ooit begonnen?

Om mijn vaardigheid in van lesgeven te verbeteren heb ik in 2012-2013 de opleiding tot Aiki(bu)do leraar bij de JBN gevolgd. Mijn ervaring die ik in de laatste jaren heb opgedaan door het geven van lessen in de krijgskunsten is, dat lesgeven verder gaat dan het aanleren van technieken.


Wat maakt lesgeven interessant voor mij?
Begeleiden van de budoka in het aanleren van vaardigheden en principes.
Bewust maken van je eigen mentale en fysieke kracht en vergroten van de
weerbaarheid.
Respect voor elkaar, gelijke behandeling, openstaan voor feedback, eerlijkheid.
Onderzoeken bewegingsaflopen en het vinden van onderliggende verbanden in het
uitvoeren van technieken.
 
Graduaties als aikibudo docent
3 e Dan Aikibudo, behaald in Nederland.
2 e Dan Daito Ryu Aikijujutsu, behaald in Japan.

Aikidoleraar B, JBN

Andere leraren bij Dainitji

Erwin Niedeveld

Marc Backx

jessetilro.nl © Copyright Stichting Dainitji, 2011-2020